Rėžiame biržes, rengiame miškotvarkos projektus

Winter Trees at SunsetBiržių rėžimas – kirstinų medžių arba kertamo miško ploto pažymėjimas ir dokumentų paruošimas įstatymų numatyta tvarka.

Lietuvos Respublikos miškų įstatyme nurodoma, kad miškai turi būti tvarkomi, naudojami ir atkuriami pagal miškotvarkos projektus.

Miškotvarkos projektas – specialusis teritorijų planavimo  dokumentas. Pagal jį tvarkomas miškų ūkis, t. y. atliekami visi atkuriamieji, taip pat miško naudojimo darbai ir prižiūrima miško žemė.

Taigi akivaizdu, kad miškotvarkos projektus gali rengti tik praktinių žinių bei kvalifikacijos atestatus turintys specialistai. Už sutartą kainą parengsime miškotvarkos projektą 2-4 savaičių laikotarpiu.

Miškotvarkos projektas nėra būtinas, jei miško plotas, kuriame yra galimi kirtimai, nėra didesnis nei 3 ha.